Voor aanvragen deelnamereglement en -formulieren, persmailinglist, beeldmateriaal logo's, accreditatie prijsuitreiking:

Stichting Literatuur Prijs
Henri Polaklaan 14
1018 CS Amsterdam
info@librisliteratuurprijs.nl
020-6279549

 Zie ook item FAQ elders op deze site.