Stichting & Bestuur

Stichting & bestuur

Het bestuur dat in 1986 de Stichting AKO Literatuur Prijs instelde, richtte in 1993 – na het neerleggen van zijn vorige functie – de onafhankelijke Stichting Literatuur Prijs op. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld jaarlijks een literaire prijs uit te reiken. De stichting heeft deze prijs gemodelleerd naar de Britse Booker Prize. Zij beoogt enerzijds de belangstelling voor Nederlandstalige literatuur te stimuleren en anderzijds een bekroonde schrijver in staat te stellen zich zonder financiële zorgen een jaar lang aan zijn/haar werk te wijden. De stichting heeft boekhandelsorganisatie Libris bereid gevonden de prijs en de gehele organisatie ervan te financieren. Door deze overeenkomst ontstond de Libris Literatuur Prijs.

De Stichting Literatuur Prijs streeft in haar beleid naar optimale kwaliteit en helderheid. De lijst van al het ingezonden werk dat aan de reglementen voldoet is openbaar, zodat duidelijk is op basis van welke titels de longlist van 18 titels gemaakt wordt en vervolgens de zes nominaties vastgesteld worden.

 

Bekendmaking van de winnaar van de Libris Literatuur Prijs in Felix Meritis

Het bestuur van de Stichting Literatuur Prijs heeft onder andere de taak de prijs te beheren, jaarlijks een geheel nieuwe jury samen te stellen en zo nodig de reglementen aan te passen. Het bestuur is onbezoldigd.

Bestuursamenstelling Stichting Literatuur Prijs:

  • Alexander (A.H.G.) Rinnooy Kan (emeritus hoogleraar UvA, oud-lid Eerste Kamer), voorzitter;
  • Caroline (C.A.M.) Damwijk (directeur Libris/Blz B.V.);
  • Arno Koek (boekhandelaar, boekhandel Blokker Heemstede);
  • Judith Uyterlinde (programmamaker en uitgeefdirecteur World Editions Londen en New York);
  • Femke Essink (Docentenopleiding Hogeschool van Amsterdam);
  • Rasit Elibol (journalist De Groene Amsterdammer);
  • Tiziano Perez (oud-directeur Nederlands Letterenfonds, Literature & Arts Promotor)
  • Janny Nijhof (neerlandica, ondernemer), uitvoerend secretaris.

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief