Toon Tellegen – De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne

Gelukkig heeft Toon Tellegen de verhalen die zijn grootvader hem vertelde of had kunnen vertellen, opgeschreven. Het is alsof hij een schat voor ons heeft opgegraven: een doos vol zachtmoedige her-inneringen aan tijden en plaatsen waar wij weinig van weten. Een verhaal bijvoorbeeld over die wonderlijke goochelaar aan het hof van de tsaar, die niet ver van Sint-Petersburg gevangen werd gehouden omdat hij één bijzondere goocheltruc kon uitvoeren: een muis in een olifant veranderen en terug. De grootvader vertelde zijn kleinzoon het sprookje van de kleine heks die op haar bezem-steel de gedachtewereld van een kleine jongen bin-nen vloog en al zijn wensen vervulde, totdat…

Op een ander moment voerde de grootvader zijn gehoor weer mee naar het circus Dvizjenie of liet hij het kennismaken met de merkwaardige mijnheer Stechler, die nieuwe godsdiensten ontwierp, en met koorddansers die zich het ongenoegen van de tsaar op de hals haalden.

De grootvader vertelde over zijn familie, over ei-genaardige gebruiken, over levenswijsheden – het zijn tot weemoed stemmende verhalen, soms grappig, soms laconiek of bizar, vaak somber wanneer de grootvader niet naar de bodem van zijn herin-neringen wilde reiken, alsof iets hem tegenhield.

In dit boek laat Toon Tellegen ons iets proeven van de intimiteit die het vertellen eigen is, van de bijzondere ontmoetingen tussen een grootvader en zijn kleinkind.

Toon Tellegen (1941, Brielle) woont in Amsterdam. Hij is dichter, kinderboekenschrijver en prozaïst.

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief