Rob van der Linden – De hand, de kaars & de mot

Pieter van der Kleij heeft zich teruggetrokken in de Israëlische woestijn en vertrouwt zijn herinneringen aan een dagboek toe om ze daarna voorgoed te kunnen begraven.

Hij is opgegroeid in een herenhuis in Haarlem waar zich een bizarre driehoeksverhouding afspeelde tussen zijn vader, zijn moeder en Manus, een valse profeet. Waarom deden de hoofdrolspelers van zijn jeugd wat ze deden en konden ze niet anders? Pieter duidt hun beweegredenen en de wijze waarop ze zijn gevormd en misvormd. Hij reconstrueert hoe hun handelingen onontkoombaar tot het noodlottige moment moesten leiden dat in elke tragedie centraal staat. Maar welk stempel bleven de gebeurtenissen op Pieter zelf drukken, totdat hij in een ruïnestad in de Negev zijn puzzel legde? En welke rol speelt Danny Fleischer daarin, wiens belevenissen als een van de vele rode draden door het verhaal zijn geweven?

Winnaar 2024

Shortlist 2024

Longlist 2024

archief