Privacy Policy

Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stichting Libris literatuur Prijs. Er is geen toestemming nodig om de informatie die op de site staat openbaar maken, te kopiëren of op te slaan. mits correct gebruikt.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Libris literatuur Prijs met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Libris literatuur Prijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Stichting Libris literatuur Prijs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen, producten, diensten en activiteiten van Stichting Libris literatuur Prijs.

  1. Verwerking van persoonsgegevens
    Stichting Libris literatuur Prijs legt geen persoonlijke gegevens vast. 
  2. Gebruik van cookies
    Stichting Libris literatuur Prijs maakt op de site alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Analytische Cookies worden gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken en maken geen grote inbreuk op de privacy.

 

  1. Wijzigingen
    Stichting Libris literatuur Prijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Stichting Libris Literatuur Prijs.

(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2022.)