Miquel Bulnes – Het bloed in onze aderen

Met Het bloed in onze aderen heeft Miquel Bulnes een historische roman geschreven over de opmaat naar de Spaanse Burgeroorlog, een periode die net zo chaotisch blijkt te zijn geweest als de oorlog zelf.

In de chaotische jaren na de Eerste Wereldoorlog voert Spanje een verloren strijd in Marokko. In het voorjaar van 1921 worden Spaanse militairen door Berbers in korte tijd het land uitgedreven. Duizenden komen om. Kapitein Augusto Santamariá weet het vege lijf te redden, maar zijn verwondingen zijn zo ernstig dat hij niet als militair actief kan blijven.

Met tegenzin aanvaardt hij een baan bij de veiligheidsdienst in Madrid. Wanneer bij een moord in bordeel blijkt dat hier politieke motieven achter schuilen, beseft Santamariá dat hij toch de maatschappelijke rol kan spelen die hij voor zichzelf zag weggelegd.

Wat volgt is een spannend verslag over wat zich tussen april 1921 en september 1923 afspeelt in de verschillende lagen van de Spaanse bevolking. Of het nu het leger is, de politiek of het leven van een vrouwelijke bediende die in de prostitutie verzeild raakt, Bulnes voert de personages karaktervol en met veel empathie ten tonele.

De moord in het bordeel zet een reeks verwikkelingen in gang die duidelijk maken hoe de conservatieven en liberalen onderling konden uitmaken welke partij dit keer de verkiezingen zou winnen. Daar doorheen gevlochten speelt de geschiedenis van Santamariá’s familie en zijn persoonlijke leven. Bulnes verbindt de grote verhalen vaardig met de kleine en verstrekt van daaruit een verklaring.

Het bloed in onze aderen is een voorbeeld van hoe geslaagd een klassieke historische roman kan zijn. Bulnes houdt met een verbluffende techniek overzicht over alle verwikkelingen. Het decor van de roman verplaatst zich van Marokko moeiteloos naar Madrid en vervolgens naar Barcelona. Deze plekken krijgen in de roman hun eigen identiteit. Bulnes laat hun geuren en culturen eruit opwasemen. Het boek moet ontzettend veel onderzoek hebben gevergd dat evenwel nergens de plot overvleugelt en organisch in de vertelling is verwerkt.

In Het bloed in onze aderen komen diverse genres samen. Binnen het beproefde kader van de historische roman heeft Bulnes elementen samengebracht van oorlogsromans, thrillers en spionageromans en psychologische romans. Dat hij erin is geslaagd binnen al deze dimensies en wervelende actie personages van vlees en bloed te creëren, is een grootse prestatie.

Het volledige juryrapport

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief