Margriet de Moor – Kreutzersonate

De blinde muziekcriticus Marius van Vlooten is sinds een fataal verlopen verhouding in zijn jeugd nooit meer verliefd geweest. Vele jaren later reist hij naar een masterclass in Bordeaux in het toevallige gezelschap van de jonge musicoloog die hem een levendig prortret van de violiste Suzanna Flier schetst en haar aan hem voorstelt.

Als Van Vlooten haar de eerste vioolpartij hoort spelen uit Janaceks strijkkwartet Kreutzersonate, verandert hij tegen wil en dank in een personage uit een tragedie die zijn eigen onontkoombare verloop heeft.

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief