Margriet de Moor – Hertog van Egypte

Hertog van Egypte is een roman over de liefde tussen een aan huis en erf gebonden vrouw en een zigeuner die Europa als vaderland heeft. In het verhaal klinkt steeds een stem. Vaak is dat die van hem, Joseph Plato, die ook wanneer hij maandenlang van huis is het oor van zijn vrouw weet te bereiken en haar als het ware vertelt waar ze nou zo verliefd op is. Verhalen roepen verhalen op. In van stem tot stem doorgegeven taferelen wordt trots, ironisch, melancholiek of ronduit boosaardig niet alleen de geschiedenis van deze ene Nederlandse zigeuner verteld, maar tevens de tragedie van een aantal andere mannen, vrouwen en kinderen die zich in onze zo beschaafde, verlichte cultuur niet zonder meer thuis voelen.

‘Margriet de Moor [heeft] een bewonderenswaardig gedurfde roman geschreven.’ Juryrapport nominatie Libris Literatuur Prijs 1997

‘Er zijn op dit moment weinig Nederlandse auteurs die met haar kunnen wedijveren in het subtiele spel tussen verteller en personages dat een literaire roman kenmerkt.’ HP/De Tijd

‘Een boeiend verhaal dat tot nadenken zet, maar ook een vormexperiment is. Door haar verteltechniek kan de schrijfster over de levens van haar personages vertellen, maar ook schandelijke periodes onthullen uit de Nederlandse geschiedenis.’ Magyar Nemzet – Hongaars Dagblad

‘Waar is Margriet de Moor geweest, dat zij ons deze eindeloos vertrouwde, eindeloos vreemde geschiedenis kon vertellen, en waar gaat ze heen?’ Süddeutsche Zeitung

‘de onzichtbare Sheherezade sleept […] verhalen aan met talloze komische en tragische verwikkelingen, puur uit vertelplezier. Plezier, waarin ook de lezer deelt, gecharmeerd als hij is van deze (somber stemmende en tegelijk melodieuze) muzikale roman.’ Le Monde

‘in een genereuze, sensuele en soepele stijl [ .. ] voert Margriet de lezer mee zoals de Appaloosa de heldin Lucie. Men verlaat dit boek zoals het paard in een woeste galop: verrukt.’ L’Express

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief