Kennisgeving

Het is met groot verdriet dat wij kennis hebben genomen van het overlijden van Prof. Dr. Hugo Verdaasdonk, sinds de oprichting in 1986 eerst lid van het bestuur van de Stichting Ako Literatuur Prijs en sinds 1993 lid van het bestuur van de Stichting Literatuur Prijs welke de Libris Literatuur Prijs jaarlijks organiseert.

Hugo die oorspronkelijk in het bestuur zat als vertegenwoordiger van de Vereniging van Letterkundigen speelde een belangrijke rol als groot deskundige van de Nederlandse literaire wereld. Daarnaast hebben wij van zijn persoon en zijn humor genoten. We zullen hem zeer missen.
Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar Dorothee en overige nabestaanden. 

Amsterdam, 10 oktober 2007
Stichting Literatuur Prijs
Paul Kleyngeld, voorzitter
Patty Voorsmit, secretaris

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief