Jurysamenstelling 2009

De samenstelling van de jury voor de Libris Literatuur Prijs 2009 is als volgt:

  • Dhr. Ivo Opstelten, oud-burgemeester van Rotterdam (voorzitter)
  • Dhr. Mark Cloostermans, recensent De Standaard en journalist Boekblad
  • Dhr. Carel de Haseth, dichter en raadsadviseur
  • Dhr. Thomas Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
  • Mw. Janet Luis, literatuurcritica NRC Handelsblad

De voorzitter komt uit een maatschappelijke sector buiten de literatuur. De overige vier leden zijn werkzaam als literatuurwetenschapper, criticus en/of auteur.

De voorzitter

Ivo Opstelten is oud-burgemeester van Rotterdam. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea en voorzitter van de VVD.

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief