Janine van den Ende nieuwe voorzitter Stichting Literatuur Prijs

Voorzitter Paul Kleyngeld van de Stichting Literatuur Prijs heeft, bij de start van de 25ste editie van de Libris Literatuur Prijs, aangekondigd zijn functie neer te leggen nu hij de statutair vastgelegde leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Het bestuur van de stichting heeft grote bewondering voor wat Kleyngeld de afgelopen decennia met de prijs heeft bereikt en is verheugd een opvolger te hebben gevonden in Janine van den Ende, als nieuwe voorzitter van de stichting. Zij is medeoprichter en bestuurslid van de VandenEnde Foundation.

Kleyngeld nam in 1986 het initiatief voor de instelling van een belangrijke jaarlijkse literaire prijs voor het Nederlands taalgebied. Hij werd hiervoor geïnspireerd door de positieve uitstraling van de Booker Prize, de belangrijkste literaire prijs in het Angelsaksisch taalgebied. Vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor het boekenvak werd hij maandag jl. tijdens het diner ter gelegenheid van de 24ste editie van de Libris Literatuur Prijs geëerd met de toekenning van de Gouden Speld van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. Paul Kleyngeld: ‘Het begon met een idee voor een vergelijkbare literaire prijs gekenmerkt door kwaliteit in alle opzichten, zoals de samenstelling van de jury en de feestelijke uitreiking. Daarna volgde een lange weg om de Libris Literatuur Prijs de erkenning en positie te bezorgen die zij nu heeft. Met grote voldoening kijk ik terug op de jaarlijkse uitreikingen van de Prijs aan de auteur van de beste roman van het jaar in het Nederlandse taalgebied en hoop stilletjes een blijvende bijdrage te hebben geleverd aan de organisatie hiervan.’

Janine van den Ende: ‘Met heel veel plezier heb ik me het afgelopen jaar, samen met mijn kundige en inspirerende jury, verdiept in ons literaire aanbod. Wij mogen trots zijn op wat er hier aan literatuur verschijnt, er is veel kwaliteit en een enorme diversiteit. Het heeft mijn respect voor onze literatuur, schrijvers en uitgevers nog veel groter gemaakt en het is daarom een enorm voorrecht als bestuursvoorzitter betrokken te mogen blijven bij de komende edities van de Libris Literatuur Prijs. Ik hoop van harte een bijdrage te kunnen leveren aan een positief klimaat waarin auteurs de eer kunnen blijven ontvangen voor uitzonderlijke literaire inspanningen. Bovendien verheug ik mij erop om, samen met het bestuur, onze schouders te zetten onder de komende viering van het 25-jarig bestaan van de prijs.’

Caroline Damwijk, directeur van sponsor Libris, een samenwerkingsverband van meer dan 100 zelfstandige boekhandels: ‘In de eerste plaats wil ik Paul Kleyngeld bedanken voor de overtuiging en vasthoudendheid waarmee hij deze literaire prijs de erkenning en een eigen plaats binnen onze literaire wereld heeft bezorgd. Graag heet ik Janine van den Ende van harte welkom als voorzitter van de stichting die de organisatie voor de Libris Literatuur Prijs ieder jaar weer in goede banen leidt en ervoor zorgt dat auteurs voor hun romans op passende wijze worden genomineerd, met als hoogtepunt natuurlijk de uitreiking van de Prijs aan de winnaar.’

(Foto’s: Hester Doove en Chris van Houts) 

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief