In memoriam: Hans van Mierlo

Het bestuur van de Stichting Literatuur Prijs betreurt het overlijden van Hans van Mierlo en betuigt zijn medeleven aan Connie Palmen en zijn familie.

Hans was de voorzitter van de eerste jury voor een grote prijs voor actuele Nederlandse literatuur geïnitieerd door bestuursleden van de stichting Literatuur Prijs. Hans heeft na zijn jury voorzitterschap zich altijd sterk bij de Prijs en de stichting betrokken gevoeld. Behalve gedurende zijn ministerschap van buitenlandse zaken, toen zijn agenda het niet toestond, was hij vrijwel altijd aanwezig bij de jaarlijkse prijsuitreiking van de Libris Literatuur Prijs.

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief