Doeschka Meijsing – 100% chemie

100% chemie is een kleine familiekroniek, geschreven via de achterdeur. Als de ik-persoon haar moeder probeert te betrappen op het verleden loopt zij telkens stuk op een ‘hoe kom je daar nu bij?’. De moeder is de belangrijkste bron van informatie, maar als een onbetrouwbare douanier bewaakt ze de grens van heden en verleden. Het hoedenatelier van de overgrootmoeder, de scheldende papagaai van de Duitse overgrootvader (als de ‘arme Pfiffi-kus een begrip in de familie) en de oom die op de emmer werd geboren, ze zijn haar tussen neus en lippen door ontglipt.

Meijsing probeert zich in te leven in een moeder die in 1934 als kind uit Duitsland naar Nederland kwam. In tintelende proza weet zij uiteindelijk heden en verleden te vangen.

Winnaar 2024

Shortlist 2024

Longlist 2024

archief