Bestuur Stichting Libris Literatuur Prijs

v.l.n.r. René Appel, Judith Uyterlinde, Wouter van Gils, Alexander Rinnooy Kan, Caroline Damwijk, Janny Nijhof (secretaris) en Arno Koek; Jef van Gool staat niet op deze foto – (c) Bart Grietens

Winnaar 2022

Shortlist 2022

Longlist 2022

archief