De longlist van 18 titels wordt bekend gemaakt op 3 februari 2020.